NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHÔNG THỬ SẼ TIẾC HÙI HỤI

Với kiến trúc tòa nhà hình Donut độc đáo, Teddy Bear Museum theo chủ đề Teddy Bear Du ký là khu phức hợp vui chơi giải trí, mua sắm, nhà hàng theo phong cách retail-tainment đầu tiên ở Việt Nam.

Teddy Bear Museum

Góc chụp ảnh

Nơi chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng với người thân và gia đinh với các tiểu cảnh gấu xinh đẹp, đặc biệt với chúa gấu cao 2m.

Với kiến trúc tòa nhà hình Donut độc đáo, Teddy Bear Museum theo chủ đề Teddy Bear Du ký là khu phức hợp vui chơi giải trí, mua sắm, nhà hàng theo phong cách retail-tainment đầu tiên ở Việt Nam.

Teddy Bear Museum

Đi thuyền Godan

Nơi chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng với người thân và gia đinh với các tiểu cảnh gấu xinh đẹp, đặc biệt với chúa gấu cao 2m.

Với kiến trúc tòa nhà hình Donut độc đáo, Teddy Bear Museum theo chủ đề Teddy Bear Du ký là khu phức hợp vui chơi giải trí, mua sắm, nhà hàng theo phong cách retail-tainment đầu tiên ở Việt Nam.

Teddy Bear Museum

Góc chụp ảnh

Nơi chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng với người thân và gia đinh với các tiểu cảnh gấu xinh đẹp, đặc biệt với chúa gấu cao 2m.

Với kiến trúc tòa nhà hình Donut độc đáo, Teddy Bear Museum theo chủ đề Teddy Bear Du ký là khu phức hợp vui chơi giải trí, mua sắm, nhà hàng theo phong cách retail-tainment đầu tiên ở Việt Nam.

Teddy Bear Museum

Show tinh hoa Việt Nam

Nơi chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng với người thân và gia đinh với các tiểu cảnh gấu xinh đẹp, đặc biệt với chúa gấu cao 2m.

Với kiến trúc tòa nhà hình Donut độc đáo, Teddy Bear Museum theo chủ đề Teddy Bear Du ký là khu phức hợp vui chơi giải trí, mua sắm, nhà hàng theo phong cách retail-tainment đầu tiên ở Việt Nam.

Teddy Bear Museum

Công viên nghệ thuật

Nơi chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng với người thân và gia đinh với các tiểu cảnh gấu xinh đẹp, đặc biệt với chúa gấu cao 2m.

Với kiến trúc tòa nhà hình Donut độc đáo, Teddy Bear Museum theo chủ đề Teddy Bear Du ký là khu phức hợp vui chơi giải trí, mua sắm, nhà hàng theo phong cách retail-tainment đầu tiên ở Việt Nam.

Teddy Bear Museum

Show sắc màu

Nơi chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng với người thân và gia đinh với các tiểu cảnh gấu xinh đẹp, đặc biệt với chúa gấu cao 2m.

TRẢI NGHIỆM

Khám phá

Xêm thêm

Văn hóa

Xêm thêm

Gia đình & Trẻ em

Xêm thêm

TIN TỨC

Block "750" not found

THƯ VIỆN ẢNH

Block "484" not found