Tuyến đườngThời gian
Cầu Vĩnh Tuy
10 phút
Đường Cổ Linh
10 phút
Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
10 phút
Cao tốc song hành
15 phút
Grand World
5 phút
Lộ trình tuyến xe buýt Ocean City 01
Lộ trình tuyến xe buýt Ocean City 02
Lộ trình tuyến xe buýt Ocean City 03