Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này mô tả cách mà Grand World và các công ty liên kết của chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình sử dụng dịch vụ tại các trung tâm thương mại, trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Grand World.

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

 1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập
 2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách
 3. Thu thập và sử dụng cookies
 4. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách
 5. Vị trí của thông tin cá nhân
 6. Cách thức bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách
 7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
 8. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
 9. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách
 10.  Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
 11.  Thông tin bổ sung cho châu Âu
 12.  Ví dụ về thông tin được chúng tôi thu thập

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách khi quý khách sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Dưới đây là các loại thông tin mà chúng tôi thu thập:

 1. Thông tin mà quý khách cung cấp cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập mọi thông tin mà quý khách cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 2. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quý khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Để đảm bảo an ninh, an toàn và kiểm soát lưu lượng khách hàng để cải thiện cách chúng tôi phục vụ khách hàng, chúng tôi sử dụng camera, Wifi và các công nghệ tương tự để nhận diện người và phương tiện khi vào và ra khỏi trung tâm thương mại cũng như các khu vực quản lý của chúng tôi.
 3. Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ các nguồn bên ngoài, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn thông tin công khai. Quý khách cho phép chúng tôi thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến các hoạt động mà quý khách thực hiện trong phạm vi Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Điều này có thể bao gồm thông tin về các đối tác cung cấp dịch vụ, sản phẩm hoặc hàng hóa quý khách đã mua, chi tiết về giao dịch (như loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm và thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (chúng tôi không ghi lại thông tin quan trọng của thẻ thanh toán, bao gồm số chi tiết thẻ và mã bảo mật), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ trang web giới thiệu – nếu có), các trang web mà quý khách đã truy cập từ trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp và phiên bản, cùng với các thông tin quảng cáo và liên quan khác (nếu có).

2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để phục vụ các hoạt động vận hành, cung cấp, cải thiện và nâng cao chất lượng Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Cụ thể, mục đích sử dụng thông tin cá nhân bao gồm:

– Cung cấp Sản Phẩm và Dịch Vụ Của Chúng Tôi:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để thực hiện quá trình cung cấp và giao nhận Sản Phẩm Của Chúng Tôi, xử lý các giao dịch như đăng ký, mua hàng và thanh toán.

– Đo lường, hỗ trợ và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi:

Thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi sử dụng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ và nâng cao chất lượng Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua việc phát triển và cải tiến.

– Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quý khách có thể quan tâm, đồng thời nhận diện sở thích cá nhân của quý khách và tạo trải nghiệm cá nhân hóa cho quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

– Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý:

Trong những trường hợp nhất định, chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

– Liên lạc với Quý khách:

Thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi sử dụng để liên lạc với quý khách qua các kênh khác nhau như email, chat, với mục đích trả lời yêu cầu của quý khách và thông báo liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

– Tiếp thị:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để thực hiện chiến lược tiếp thị và quảng bá cho Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích của quý khách.

– Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng:

Thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi sử dụng để ngăn chặn và phát hiện các trường hợp gian lận và lạm dụng nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.

– Mục đích cụ thể yêu cầu sự đồng ý của quý khách:

Trong một số trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của quý khách trước khi sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

3. Thu thập và sử dụng cookies

Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự (được gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu về sở thích của quý khách và cung cấp các tính năng và dịch vụ quan trọng, thiết yếu cho các mục đích bổ sung khác như: 

– Nhận diện khi quý khách đăng nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Điều này giúp chúng tôi nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cho phép chúng tôi cung cấp đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác cho quý khách.

– Lưu ý các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận:

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu ý các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận, giúp chúng tôi tôn trọng sở thích của quý khách, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình cá nhân của quý khách.

– Nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi:

Cookie hỗ trợ chúng tôi trong việc tiến hành nghiên cứu và phân tích để liên tục cải thiện chất lượng của Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

– Phòng chống gian lận và cải thiện an ninh:

Chúng tôi sử dụng cookie để ngăn chặn hành vi gian lận và cải thiện an ninh cho bảo vệ cả khách hàng và chúng tôi.

– Cung cấp nội dung liên quan đến sở thích:

Cookie giúp chúng tôi cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, liên quan đến sở thích của quý khách trên trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.

– Đo lường và phân tích chất lượng Sản Phẩm Của Chúng Tôi:

Chúng tôi sử dụng cookie để đo lường và phân tích chất lượng của Sản Phẩm Của Chúng Tôi để liên tục cải thiện trải nghiệm của quý khách.

– Cookie cho phép quý khách tận dụng những tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm và dịch vụ cụ thể yêu cầu quý khách đăng nhập, hoặc quý khách có thể phải thủ công điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ khi quý khách truy cập lại trang web của chúng tôi.

– Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi quý khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Thông thường, những bên thứ ba này bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Những bên thứ ba này sử dụng cookie để cung cấp nội dung, kể cả quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, đồng thời đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

– Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng cách cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng “Trợ giúp” trên hầu hết các trình duyệt sẽ hướng dẫn quý khách cách ngăn chặn trình duyệt chấp nhận cookie mới, thông báo khi có cookie mới, tắt cookie và xác định khi cookie hết hạn. Nếu quý khách tắt tất cả cookie trên trình duyệt, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể truyền cookie sang trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, quý khách có thể cần phải thủ công điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi truy cập lại trang web, và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

4. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách

Thông tin về khách hàng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như sau, với Tập đoàn Vingroup và các công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup. Các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này:

Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quý khách các dịch vụ, phần mềm và nội dung từ các bên thứ ba để sử dụng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến giao dịch này với bên thứ ba khi có sự tham gia của họ.

Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi thuê các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số nhiệm vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng, và cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba này có quyền truy cập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và chức năng của họ, nhưng không được phép sử dụng cho mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ theo Chính sách quyền riêng tư này và chính sách pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể mua hoặc bán các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong trường hợp này, thông tin cá nhân nói chung có thể được chuyển nhượng như một phần của tài sản kinh doanh, nhưng vẫn tuân thủ quy định của Chính sách quyền riêng tư (hoặc khi được khách hàng chấp thuận) và được thông báo cho khách hàng. Ngoài ra, trong trường hợp Grand World hoặc phần lớn tài sản của Grand World được công ty khác mua, thông tin cá nhân của quý khách sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản chuyển nhượng.

Bảo vệ chúng tôi và người khác: Chúng tôi có thể tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khi chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để tuân thủ pháp luật, thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận của chúng tôi, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng và cộng đồng. Các công việc trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty, tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện trường hợp gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Tùy chọn của khách hàng: Ngoài các trường hợp trên, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng khi thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với bên thứ ba và khách hàng có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

5. Vị trí của thông tin cá nhân

Grand World có địa chỉ trụ ở tại Việt Nam và sẽ mở rộng hoạt động với văn phòng tại các quốc gia khác. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của quý khách có thể được lưu trữ hoặc truy cập từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Việt Nam. Trong quá trình chuyển thông tin cá nhân của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi cam kết tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và đảm bảo rằng việc chuyển thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

6. Cách thức bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách

Tại Grand World, việc bảo mật được xem là ưu tiên hàng đầu. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế với khả năng đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân của quý khách.

– Chúng tôi triển khai các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn việc truy cập và sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Đồng thời, chúng tôi duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia bảo mật để cập nhật thông tin mới nhất về an ninh mạng, nhằm đảm bảo sự an toàn của thông tin cá nhân. Trong quá trình thu thập dữ liệu, chúng tôi lưu giữ và bảo vệ thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ, sử dụng các biện pháp như tường lửa, các biện pháp để kiểm soát truy cập và mã hóa dữ liệu.

– Thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi không ghi nhận các thông tin quan trọng như số thẻ, họ tên, và số CVV trên hệ thống của chúng tôi. Các giao dịch thanh toán được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan để tăng cường độ an toàn.

7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể chứa quảng cáo từ các đối tác bên thứ ba và các liên kết dẫn đến trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về quý khách trong quá trình quý khách tương tác với nội dung, quảng cáo, hoặc dịch vụ của họ.

8. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu quý khách chưa đủ 18 tuổi, quý khách chỉ có thể ký kết hợp đồng và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này khi có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ.

9. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách để đảm bảo rằng quý khách có khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi và lưu trữ trong thời hạn cần tihiết. Thời gian lưu trữ được xác định dựa trên các mục tiêu quy định trong Chính sách quyền riêng tư này, theo quy định của pháp luật (bao gồm cả mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như đã thông báo trước cho quý khách. Thời gian lưu trữ cụ thể cho từng loại thông tin cá nhân có thể thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử dụng, và chúng tôi cam kết xóa thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật hiện hành.

 10. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại Grand World hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

Do hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi, Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được điều chỉnh, sửa đổi. Chúng tôi đề xuất quý khách thường xuyên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi để cập nhật thông tin về những thay đổi gần đây nhất. Trừ khi có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện hành của chúng tôi sẽ áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về quý khách và tài khoản của quý khách. Chúng tôi cam kết sẽ không bao giờ sửa đổi đáng kể Chính sách quyền riêng tư này mà có thể làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và để họ có quyền lựa chọn.

 11. Thông tin bổ sung cho châu Âu

Chúng tôi muốn cung cấp thêm thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia trong Liên Minh Châu Âu.

– Đơn Vị Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân: Tập đoàn Vingroup (Trung tâm giao dịch Bất động sản Vinhomes, L3-01, Tầng 2, TTTM Vincom Mega Mall, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội) là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin cá nhân được thu thập hoặc xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này. 

– Xử lý: Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý khách dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau đây:

 • Khi cần thiết để ký kết hợp đồng với quý khách hoặc tổ chức mà quý khách đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, cung cấp các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, phản hồi yêu cầu từ quý khách hoặc hỗ trợ khách hàng.
 • Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như đã được mô tả trong Mục 2 của Chính sách quyền riêng tư này.
 • Khi cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý.
 • Khi trả lời các yêu cầu hợp pháp hoặc dựa trên sự chấp thuận của quý khách.

– Quyền của quý khách. Theo quy định của pháp luật, quý khách có các quyền sau:

 • Hỏi chúng tôi có đang lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách hay không và yêu cầu cung cấp bản sao thông tin đó cùng với thông tin về cách chúng tôi xử lý các thông tin đó.
 • Yêu cầu sửa đổi, đính chính thông tin cá nhân không chính xác.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân không còn cần thiết cho mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng đã bị rút lại, hoặc các thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
 • Yêu cầu chúng tôi tạm dừng việc xử lý thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp khi hoạt động xử lý không phù hợp.
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền: 

Nếu quý khách có bất kỳ khiếu nại nào, xin vui lòng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền. Quý khách có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi, xóa, tạm dừng, phản đối và yêu cầu chuyển thông tin của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách là khách hàng của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện các quyền này. Nếu không, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ được cung cấp ở Mục 11.

Nếu quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể, quý khách có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng việc xử lý dữ liệu của quý khách cho mục đích đó.

– Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân ra ngoài Liên Minh Châu Âu, chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, bao gồm cả Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn.

12. Ví dụ về thông tin được chúng tôi thu thập

Thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi

Quý khách cung cấp thông tin cho chúng tôi khi quý khách thực hiện những hoạt động sau: 

 • Tìm kiếm, đăng ký hoặc mua Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • Tạo hoặc quản lý tài khoản cá nhân;
 • Cấu hình và quản lý cài đặt, cung cấp quyền truy cập dữ liệu hoặc tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • Đăng ký hoặc tham dự sự kiện của Grand World;
 • Mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua trang web hoặc ứng dụng của Grand World;
 • Cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của quý khách trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc  trang web, ứng dụng của Grand World hoặc các địa điểm tương tự do chúng tôi quản lý;
 • Liên lạc với chúng tôi;
 • Hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;
 • Đăng tải nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của Grand World hoặc các địa điểm tương tự.

Tùy thuộc vào việc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, quý khách có thể cung cấp các thông tin như:

 • Tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc khác;
 • Thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;
 • Thông tin vị trí của quý khách;
 • Thông tin về tổ chức và đầu mối liên hệ của quý khách (chẳng hạn như đồng nghiệp, những người trong tổ chức của quý khách);
 • Tên người dùng, bí danh, vai trò, và thông tin xác thực và bảo mật;
 • Phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi và trao đổi với chúng tôi;
 • Hình ảnh của quý khách (tĩnh, video và 3D trong một số trường hợp), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khi tham gia sự kiện của Grand World hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • Thông tin liên quan đến danh tính và thông tin nhận dạng từ chính phủ;
 • Thông tin tài chính và doanh nghiệp của quý khách;
 • Số VAT và các định danh thuế khác.

Thông tin tự động

Chúng tôi chủ yếu tự động thu thập thông tin khi quý khách:

 • Hiện diện tại trung tâm thương mại của Grand World;
 • Truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (bao gồm cả việc sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi);
 • Tải nội dung từ chúng tôi;
 • Mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi và tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.

Ví dụ về thông tin chúng tôi thu thập tự động bao gồm:

 • Thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý khách;
 • Thông tin về máy tính và thiết bị, như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản của plug-in của trình duyệt, hệ điều hành hoặc cài đặt múi giờ;
 • Vị trí thiết bị hoặc máy tính của quý khách;
 • Thông tin xác thực và bảo mật;
 • Thông tin tương tác với nội dung, như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống;
 • Dữ liệu Sản Phẩm Của Chúng Tôi, như việc sử dụng sản phẩm, lỗi kỹ thuật, báo cáo, tùy chọn cài đặt của quý khách, thông tin sao lưu backup, API calls và nhật ký khác;
 • Nội dung đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);
 • Địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; 
 • Thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.

Thông tin từ các nguồn khác

 • Thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;
 • Thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc các tương tác khác của quý khách với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • Kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm danh sách sản phẩm và dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ) và thông tin lịch sử tín dụng.